Vyjádření k existenci technické infrastruktury sítě a zařízení elektronických komunikací

V souladu s § 161 zákona číslo 183/2006 Sb. (stavební zákon) na vyžádání stavebníka vydáme vyjádření k existenci telekomunikačních sítí a zařízení v naší správě.

Žádosti o vyjádření/vytýčení je možno předat elektronicky na vyjadrovani[zavináč]tkcsystem.cz nebo odeslat na adresu: TKC system s.r.o., nám. Minoritů 89/13, 794 01 Krnov.

Jsme vlastníci technické infrastruktury v těchto městech: Krnov, Úvalno.

Nezbytné náležitosti žádosti:

– jméno investora (zplnomocněného projektanta) + kontaktní údaje (e-mail, telefon)

– název stavby, pro kterou je vyjádření požadováno a její stručný popis (liniová stavba, stavba RD, rekonstrukce komunikace apod.)

– jednoznačná identifikace místa stavby (obec, katastrální území, parcelní číslo/čísla)

– přílohou žádosti musí být situační výkres (přehledná situace stavby, v odůvodněných případech detail)

Cena vyjádření k existenci sítě: 500 Kč s DPH / do 10 000 m2 mapového podkladu. Při požadavku nad 80 000 m2 dle individuální cenové nabídky.

Cena vytýčení sítě elektronických komunikací: 1200 Kč s DPH /100m